Menghadapi Penyakit Reput Teras Nanas, Pakailah Chitosan Gold 8000

Menghadapi Penyakit Reput Teras Nanas, Pakailah Chitosan Gold 8000

Menghadapi Penyakit Reput Teras Nanas, Pakailah Chitosan Gold 8000

解救黄梨心腐病,金牌8000帮到你

Penyakit Reput Teras Nanas merupakan penyakit serius yang dijangkiti melalui patogen dari tanah. Ia menyebabkan reput pada pokok atau tangkai buah nanas. Jika dibiarkan, ia akan menyebabkan kerugian besar kepada petani. Mujurlah GE Chitosan Gold 8000 dapat mengawal penyakit reput teras nanas dengan berkesan. Marilah Melihat kesannya.

黄梨心腐病是由土传病菌所引起的严重病害。它造成黄梨植株或果梗腐烂,若不加以防治,将导致农民面临严重亏损。所幸青鹰金牌8000甲壳素能够有效防治黄梨心腐病。来看看它的效果吧。

Leave a Reply